فروش همان معرفی یک محصول و مشخصات آن به خریدار توسط ترفندهای بازاریابی است چون فروش یک فرآیند بسیار پیچیده است و فروشنده سعی دارد با استفاده از ابزارها و مهارت های ادراکی، انسانی و تخصصی به شخص خریدار کمک کند تا کالا و خدمات موردنظر را خریداری نماید. در فروش جلب رضایت مشتری در خرید محصول نقش کلیدی دارد پس نیازهای مشتری ارزش محسوب می شود.