سایت مال بوک تصمیم به اجرای طرح مدیریت جامع مجتمع های تجاری اداری ایران نموده است. در این خصوص با هماهنگی های لازمه با صنایع وابسته در بخش های اطلاع رسانی ، مدیریت مشاور ، تبلیغات و آموزش ارائه خدمات می نماید.