انواع مشاوره

مشاوره ویژه

مشاوره های خاص مختص مشتریانی است که نه تنها از دریچه مشاوره بلکه از راههای دیگر نیز با ما وارد همکاری می شوند که مسیر های همکاری که با محوریت مشاوره پیش میروند.

گاهي اوقات اهداف و وظايف مشاوره با يكديگر ادغام مي‌شوند. در واقع اهداف، وظايف و فعاليت‌هاي مشاوره را جهت مي‌دهند و هدايت مي‌كنند. وظايف، گام‌هايي هستند كه براي رسيدن به اهداف بايد انجام شوند;  و ممكن است مستلزم استفاده از فنون گوناگون باشد اهداف مشاوره ممكن است ويژه يك موقعيت يا وظيفه خاص باشند يا اينكه جنبه هاي كلي تري را نيز در بر گيرد.


 

مشاوره موضوعی

مشاوره های موضوعی مختص مشتریانی است بنا به صلاح دید مشاوران به یک بیزینس پلن کامل احتیاجی ندارند و تنها از دریچه خاص با ما وارد همکاری می شوند که مجموعه آرمان گرایان در این خصوص با ارائه تعرفه های مستقل از طرح این مسیر را هموار کرده است.

مشاور بايد همواره در ارتباط با مراجعان و وضعيت آن‌ها واقع بين باشد و راهکاری را ارائه دهد که در حل مشکلات به کار آید و از پیش کشیدن مواردی که زمان و انرژی مشتریان را هدر دهد خودداری نماید.


 

مشاوره تخصصی

بخش مشاوره های تخصصی ، مختص بررسی مشکلات اساسی و پایه ای در مجموعه هایی است که با مشکلات اساسی دسته پنجه نرم می کنند ، به طور مثال مجموعه هایی که علاوه بر عدم فروش بدهی ها ی هنگفتی را به دوش میکشند و اعتبار بازار خود را از دست داده اند که مشاوران مجموعه آرمان گرایان در خصوص این موارد پس از بررسی و تحقیقات لازم با برنامه ای دقیق اقدام به فعالیت می نماید.

برنامه ريزي و تهيه طرح يا نفشه اي مشتمل بر اهداف و مقاصد ويژه و دست يافتني براي كل مشاوره و هر كدام از جلسات مفيد، بلكه ضروري است.

اين كار احتمال توافق مشاور و مراجع را در باره آنچه كه قرار است انجام شود و همچنين امكان ارزيابي پيشرفت مشاوره را افزايش مي‌دهد. داشتن طرح به هدايت جريان و اثربخشي مشاوره كمك مي‌كند.


 

مشاوره عمومی

همه ما غالباً در معرض مشکلات و مسائلی قرار می‌گیریم که به دلیل محدود بودن دانش و تجربیاتمان به همفکری با دیگران نیاز پیدا می‌کنیم. می‌دانید که حتی حرفه ای ترین افراد نیز گاهی از بحرانهای تجاری مصون نیستند.

در بخش مشاوره های عمومی به حل مشکلات رایج در بازار کار میپردازیم مانند عدم فروش که حاصل بازاریابی غلط است و مواردی از این قبیل ...

مشاوره موثر، نيازمند داشتن شناخت و درك مناسبي از ويژگي‌ها، نياز‌ها و قابليت‌هاي مراجعان و وضعيت‌هايي است كه خود را در آن‌ها مي‌بينند در نتیجه صذاقت با مشاوران از ارکان اصلی یک مشاوره موفق می باشد.